Vật Tư Nông Nghiệp

 1. Bình phun 2L
  45,000đ
 2. Giàn thang trồng dây leo Tashuan
  75,000đ
  38.7x2.7x31.8cm
 3. Hàng rào nhựa phân luống 3m
  145,000đ
  Dài 3m x 15cm
 4. Khay ươm hạt 50 lỗ
  15,000đ
  50 Lỗ
 5. Lưới giàn dây leo 1.8x3m - Ô 10cm
  55,000đ
  1.8x3m - Ô 10cm
DANH MỤC