Vật Tư Nông Nghiệp

 1. Băng keo trong 5cm - Lốc 6 cuộn
  65,000đ
  48mm x 100 yard
 2. Cưa cành XingShuo tay gập lưỡi 15cm
  100,000đ
  Lưỡi:15cm/160gr
 3. Đất trồng mai 20dm3
  35,000đ
  20dm3(~10kg)
 4. Hàng rào nhựa phân luống 3m
  145,000đ
  Dài 3m x 15cm
DANH MỤC