Phân Bón - Thuốc

 1. Phân bò đã qua xử lý 10DM3
  20,000đ
  10Dm3 (~5Kg)
 2. Phân bón lá Bortrac
  10,000đ
  10ml
 3. Phân trùn quế 5Kg
  45,000đ
  5Kg
DANH MỤC