Phân Bón - Thuốc

 1. Keiki Duy SPRAY xanh
  60,000đ
  15ml
 2. Phân bò đã qua xử lý 10DM3
  20,000đ
  10Dm3 (~5Kg)
 3. Phân bón lá Bortrac
  10,000đ
  10ml
DANH MỤC