Dụng Cụ Làm Vườn

 1. Hàng rào nhựa phân luống 3m
  145,000đ
  Dài 3m x 15cm
 2. Lưới giàn dây leo 1.8x3m - Ô 10cm
  55,000đ
  1.8x3m - Ô 10cm
 3. Vỉ ươm hạt 104 lỗ tròn
  15,000đ
  56x36x50H (mm)
DANH MỤC